Товары коллекции

Базовые элементы

AB 1024G Agate gloss
1200x600
AB 1085M Agate matt
1200x600

Декоративные

AB 1024M1 Мозаика Agate gloss
300x300
AB 1085M1 Мозаика Agate matt
300x300

Спец-элементы

AB 1024S Ступень Agate gloss
1200x300
AB 1085S Ступень Agate matt
1200x300
AB 1024P Подступенок Agate gloss
1200x150
AB 1085P Подступенок Agate matt
1200x150
AB 1024P Плинтус Agate gloss
1200x60
AB 1085P Плинтус Agate matt
1200x60
Ступень клеенная Agate gloss/matt
1200x300

Готовые решения